Yenice Belediye Başkanlığı - 0370 766 1414
facebook

CATEGORY

Yenice

Eğitim

 Ortaöğretim Okulları :   * Yenice Anadolu Lisesi * Yenice Çok Programlı Lisesi * Yortanpazarı Lisesi   İlköğretim Okulları :  * Ülkü İlköğretim Okulu                                                    ( Merkez) * Özal Mahallesi İlköğretim Okulu                                      (Merkez) * İsmetpaşa İlköğretim Okulu                                             (Merkez) * Kalaycılar İlköğretim Okulu                                             (Merkez) * Atatürk İlköğretim Okulu                                                  (Merkez) * Yortan pazarı İlköğretim Okulu                                          (Belde) * Akmanlar İlköğretim Okulu                                                 (Köy) * Satuk […]

READ MORE

Çoğrafi Durum

Toplam 1150 km2‘lik bir alana sahip olan Yenice’nin yüzölçümünün önemli bir bölümü verimli ormanlarla kaplıdır. Arazi yapısı Batı Karadeniz Bölgesi’nin karakteristik özelliklerini taşır. Düz ve ova niteliğine haiz arazisi yok denecek kadar azdır. Meyilli ve engebeli arazi yapısı tarıma elverişli değildir. Yenice Irmağı, ilçe merkezinden geçerek ilçenin topraklarını iki eşit parçaya böler. İlçe sınırları içinde […]

READ MORE

Yenice Tarihi

YENİCE TARİHİ 1461 yılında Cenevizlerden Fatih Sultan Mehmet tarafından alındı.Rivayete göre Yenice’nin fethinde adı da belirlenmiştir.Yenice, alındıktan sonra söylentiye göre, Fatih Sultan Mehmet, kumandanlarına sormuşlar Nice oldu? Komutanların Yanıtı: “Yenice alındı” olmuştur. Bu söylenti doğru ise Yenice’nin adı böyle saptanmıştır. Yenice’nin tarihi, Devrek, Safranbolu v.b gibi yerleşim birimlerine koşutluk göstermekte ve XI.yüzyıla  dayanmaktadır. XI.yy başlarında […]

READ MORE