All for Joomla All for Webmasters

Kamu Hizmetleri Standart Tablosu

YENİCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI  

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)
1 Nikah İşlemleri 1- Nüfus Cüzdanı 45 Dakika
2- Nüfus Kayıt Örneği
3- Evlenme Beyanı
4- Fotoğraf
5- Sağlık raporu
6- İzin Belgesi
2 Cenaze Defin 1- Doktor Raporu 1 Saat
2- Ölüm Belgesi
3 Yapı Kullanma İzin Belgesi 1- SSK’ dan ilişkisiz belgesi 2 Saat
2- Telefon ankastre vizesi
3- Harç ve ücretler
4- İskan Dilekçesi
5- Tapu Fotokopisi
6- Denetim veya fenni mesullerin uygunluk yazısı
3 İmar Durum Belgesi 1- Dilekçe  2 SAAT
2- Taahhütname
4 Ölçü ve ayar İşlemleri Beyan Belgesi 10 dakika
5 Canlı Müzik Yayın İzin Belgesi Dilekçe 5 Dakika
6 Kuşat Ruhsat işleri 1- Kimlik fotokopisi 1 Gün
2- ÇTV Kaydı
3- Maliye Vergi Levhasi fotokopisi
4- 1 adet fotoğraf
5- Ustalık Belgesi
6- Kira Kontratı fotokopisi
7- Esnaf Sicil Ticaret Oda ve Sanayi Oda kaydı
8- Ticaret Sicil Gazetesi İmza Sirküsü
9- Motor Beyannamesi
10- Tapu fot veya yapı kullanma izin belgesi
11- İtfaiye Raporu
7 Asker Ailelerine yapılan yardımlar (4109 Sayılı Kanun) 1- Dilekçe  1 Ay
2- Adres bilgileri
3- Beyanname
4- Evlilik Cüzdan Fotokopisi
5- Belediye Encümen Kararı
6- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
7- Zabıta tutanak, tahkikat formu
8- Askerlik Şube sevk veua terhis tarihi
9- Kaymakamlı, Tapu Sicil, Mal Müdürlüğünü
8 İhale İşlemleri İhale Dökümanları 1 Ay
9 Gelir Tahsil İşlemleri Tahsilat Makbuzu 1 Dakika
10 Giderlerin Ödenmesi Ödeme Emri 10 Dakika
11 2. 3 Sınıf Gayrisıhhi Müesseselerin işyeri açma ve çalışma ruhsatları 1- Kimlik fotokopisi 1 Gün
2- ÇTV Kaydı
3- Vergi levhası fotokopisi
4- 1 adet Fotoğraf
5- Ustalık Belgesi
6- Kira veya tapu fotokopisi
7- Esnaf ve Ticaret Oda kaydı
8- Ticaret Sicil Gazetesi
9- Yapı Kullanma İzin Belgesi
10- İtfaiye raporu
11- Su Abone kaydı, ikametgah
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz 
belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanması durumunda ilk müracaat yerine
yada ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri : İkinci Müracaat Yeri
İsim         : Zekeriya ACAR İsim        : Zeki ÇAYLI
Unvan     : Yazı İşleri Müdürü Unvan    : Belediye Başkanı
Adres     : Belediye Başkanlığı Adres       : Yenice Belediye Başkanlığı
Tel          : 0 370 766 11 11 Tel          : 0 370 766 11 11
Faks       : 0 370 766 41 28 Faks       :  0 370766 41 28
E- Posta : www.karabukyenice.bel.tr E- Posta : www.karabukyenice.bel.tr